Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 12 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 12 Next Page
Page Background

Venäjän Kauppatie-lehti - luotettavaa tiedonvälitystä jo 23 vuotta

Suomessa ja Venäjällä julkaistava kaupallinen media

Финляндско-российская деловая газета

4.

2016





Itätie 1

49900 Virolahti











































ÏËÎÒÛ





T:mi Kyösti Toivanen

Vanginniementie 5b

82380 TOLOSENMÄKI, KITEE

Тел

. +358405886382

фин.

Виктория Левошкина

Тел. +358456112711 рус.

vlevoshkina@gmail.com

рус.

www.hydrokopteri.fi/ru

У нас всегда самые выгодные цены!

Наслаждайтесь летом

на садовой скамье или качели

×óãóí/äåðåâî

«KAARINA»

×óãóí/äåðåâî

36

29

EXPORT

(45,-/24%)

47

58

EXPORT

(59,-/24%)

«POZDAM»

×óãóí/äåðåâî

36

29

EXPORT

(45,-/24%)

«VERSAILLES»

Ñåðîãî öâåòà,

ñòàëüíûå ïîäëîêîòíèêè

55

65

EXPORT

(69,-/24%)

«KALEVA»

«HENNA»

«SIRKKA»

«PALMA»

47

58

EXPORT

(59,-/24%)

Áåëîãî öâåòà,

ñòàëüíûå ïîäëîêîòíèêè

104

03

EXPORT

(129,-/24%)

3-ìåñòíàÿ, öâåò áåæåâûé,

ñ ïîäóøêàìè

63

71

EXPORT

(79,-/24%)

3-ìåñòíàÿ, öâåò ÷¸ðíûé,

ñ ïîäóøêàìè

3-ìåñòíàÿ, ñ àìîðòèçèðóþùèì

ñèäåíüåì

152

42

EXPORT

(189,-/24%)

SEAKING 4-ТАКТНЫЕ

НАВЕСНЫЕ МОТОРЫ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

IItätie 27,

Virolahti T. +358400652 719

пн-сб 9-16.15

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА НАХОДКАМИ В НАШОБНОВЛЕННЫЙ МАГАЗИН!

FREDRIKINKATU 5, HAMINA Tel. +358 40 66010000

пн-пт

9.30-17.00

2,6 л. с.

507,26

5 л.с.

668,55

9,9 л.с.

1249,19

25 л.с.

2334,68

629

,

829

,

1529

,

2895

,

EXPORT

EXPORT

EXPORT

EXPORT

5

Прагматический

подход к

сотрудничеству

Критически

о критике

4

3

8 мая – мамин

день

3

Лесная отрасль

в прекрасной

форме

2

Дач и дачников

становится

больше

Ôèíëÿíäèÿ

www.datsha.com

ВСЯ